Условия за монтаж на ламиниран паркет от фирма ГЕОРГИЕВИ & КО ЕООД

2015-10-15 15:40:02

 Условия за монтаж:   

 1. Помещенията в които ще се поставя подовата настилка трябва да бъдат, чисти и празни.
 2.  
 3. Замазката на пода трябва да е здрава и изсъхнала.
 4.  
 5. Основата на пода да е добре обезпрашена и отлично нивелирака,като допостимата денивелация е до 3мм. на м2.
 6.  
 7. Влажноста на въздуха в помещението да бъде между - 40 - 70 %.                                                                           
 8.  
 9. Минималната температура на въздуха в помещението - 15 градуса.
 10.  
 11. Монтажа на ламиниран паркет може да се извърши върху следните основи - циментова замазка, OSB, MDF, или други масивни дървени  основи, паркет, дюшеме, теракот мокет балатум и др., като не забравяме изискването за невилация и здравина на основата.
 12.  
 13. При пристигането на монтажната група в помещението трябва да се осигури електричество 220 V и осветление.
 14.  
 15. Ламиниран паркет и аксесоарите към него се монтират комплексно, без времеви прекъсвания, освен ако няма друго споразумение при сключването на договора.     
 16.  
 17. Ламиниран паркет се поставя посредством плаващ метод на монтаж. ( ВИЖ )         
 18.  
 19. Когато някое от условията изброени по горе не бъде спазено, монтаж на ламиниран паркет може да се извърши само и единствено при писмено потвърдено желание на КЛИЕНТА в приемо-предавателния протокол.                                                                            

   

Доставка: 

 1.  
 2. При закупуването на стоката в търговския обект, се  уточнява доставката и монтажа на стоката ( ако има включен монтаж ).
 3.  
 4. Срокът на доставка на материалите и техния монтаж,за които има авансово заплащане се извършва в рамките от 2 до 3 дни след сключване на сделката.
 5.  
 6. За платена стока и не потърсена в рамките на 30 дневен срок фирма ГЕОРГИЕВИ & КО ЕООД НЕ носи отговорност, освен ако няма изрично споразумение за нейното съхранение.
 7.  
 8. Доставката на материали се извършва до ВЪНШНИЯ ВХОД на обекта.                                          

 

Оглед и консултация:

 1.  
 2. По желание на клиента, фирмата може да изпрати опълномощено лице да извърши предварителен оглед на помещението, в което ще бъде положен ламиниран паркет. Ако има налична стара подова настилка ( мокет, балатум и др. ) тя следва да бъде премахната  преди извършването на огледа,за да се установи здравината на пода и нейната равнинност.
 3.  
 4. След извършения оглед, ще ви бъдат направени препоръки от нашите монтажници. Ако те не бъдат изпълнени до деня на монтажа фирма ГЕОРГИЕВИ & КО ЕООД не носи отговорност за евентуални бъдещи повреди на настилката.
 5.  
 6. Огледът се заплаща,като неговата стойност e 10 лв.

 

Рекламации:

 

 1. Рекламации се приемат, когато в протокола за извършен монтаж има вписана забележка
 2. При появата на проблем, появил се впоследствие след извършения монтаж от фирма ГЕОРГИЕВИ & КО ЕООД, клиента следва да заплати оглед в търговския обект, след като бъде установена причината,виновната страна поема разходите по отстраняването и.